СЭЗИС - Бүтээлийн сан

СЭЗИС-ийн багш, оюутнуудын дижитал чадамжийн түвшинг тодорхойлох судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.