СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Мандал даатгал ХХК-ийн соёлыг үнэлэх

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганбат, Нарантунгалаг
dc.contributor.author Идэрцогт, Дэнсмаа
dc.date.accessioned 2016-02-25T01:43:05Z
dc.date.available 2016-02-25T01:43:05Z
dc.date.issued 2016-02-25
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/265
dc.description.abstract Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй “Мандал даатгал” ХХК-ийг сонгон авсан болно. Тус байгууллагад соёлын судалгааг явуулахын тулд Klaipėda State College (Lithuania)-д 2014 онд явуулсан судалгааг жишиг болгон авч үзсэн. Тус судалгаа нь нийт 44 асуулгатай 6 бүрдэл хэсэг буюу хүчин зүйлээс бүрдэж байгаа. Судлаач байгууллагын соёлд үнэт зүйлс, түүх, уламжлал, баатрууд, билэг тэмдэг, харилцаа холбоо зэрэг нь нөлөөлдөг гэж үзсэн. Тус судалгааны найдвартай байдал нь .9412 байсан нь судалгааны найдвартай байдал өндөр байна. “Мандал даатгал” ХХК-аас авсан судалгаа нь нийт 48 асуулттай ба 44 нь 1-5 (1-огт санал нийлэхгүй байна, 5- бүрэн санал нийлж байна) оноогоор үнэлэх харин үлдсэн 4 байгууллагын ажилчдын хувийн шинж чанартай асуулт буюу нас, хүйс, ажилласан жил, мэргэжил зэрэг байна. en_US
dc.subject Байгууллагын соёл en_US
dc.subject үнэт зүйлс en_US
dc.subject үнэлгээ en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject байгууллагын соёлын үүсэл en_US
dc.subject байгууллагын өр нөлөө en_US
dc.subject соёлын зүйлс en_US
dc.subject даатгал en_US
dc.subject даатгалын соёл en_US
dc.subject мандал даатгал en_US
dc.title Мандал даатгал ХХК-ийн соёлыг үнэлэх en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах