СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Дэлгүүрээр үйлчлүүлэгчийн туршлагад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа /YOYOSO дэлгүүрийн жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Түдэв, Оюунгэрэл
dc.contributor.author Батхуяг, Энх-Эрдэм
dc.date.accessioned 2022-02-21T12:23:07Z
dc.date.available 2022-02-21T12:23:07Z
dc.date.issued 2022-02-21
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2658
dc.description.abstract Дипломын ажлын хүрээнд “Хэрэглэгчийн туршлага болон дэлгүүрээр үйлчлүүлэгчийн туршлагын талаар гадаадын болон дотоодын эрдэмтэн судлаачдын бүтээлүүдийг гүнзгийрүүлэн онолын судалгаа хийсэн бөгөөд МУ-д албан ёсны онцгой эрхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын франчайз дэлгүүрийн ISCX буюу дэлгүүр доторхи үйлчлүүлэгчийн туршлага, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг ажиглалтын арга, анкетын аргуудыг ашиглан судалгаа хийж гүйцэтгэлээ. en_US
dc.subject Хэрэглэгчийн туршлага, жижиглэн худалдааны дэлгүүр, жижиглэн худалдааны дэлгүүрээр үйлчлүүлэгчийн туршлага, франчайз дэлгүүр, дэлгүүр доторх худалдан авалтын туршлага en_US
dc.title Дэлгүүрээр үйлчлүүлэгчийн туршлагад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа /YOYOSO дэлгүүрийн жишээн дээр/ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах