СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Дэлгүүрээр үйлчлүүлэгчийн туршлагад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа /YOYOSO дэлгүүрийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.