СЭЗИС - Бүтээлийн сан

НЭТАПП АПЛИКЕЙШНИЙ ДИЖИТАЛ ЗЭЭЛИЙН ӨРТГИЙГ ҮЙЛДЭЛД СУУРИЛСАН (ABC) АРГААР ТООЦООЛОХ НЬ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.