СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Франчайз бизнесийн хүний нөөц бүрдүүлэлтийн стратегийн харьцуулсан судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.