СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Интернет банк хэрэглэгчдийн хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх хандлагын судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Жаргалсайхан, Сувд-Эрдэнэ
dc.contributor.author Лхамдорж, Сувд-Эрдэнэ
dc.date.accessioned 2022-01-21T02:52:40Z
dc.date.available 2022-01-21T02:52:40Z
dc.date.issued 2022-01-21
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2627
dc.description.abstract Иргэдийн хамгийн их хохирол амсаж буй кибер гэмт хэргийн төрөл нь интернет банк ашигласан цахим залилан гэж цагдаагийн байгууллагаас тодорхойлсон. Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 11 арилжааны банкнууд нь бүгд өөрсдийн интернет банкны үйлчилгээг хэрэглэгчдэд санал болгодог. Тиймээс уг дипломын ажлын хүрээнд “Интернет банк”-аар үйлчлүүлэгчдийн хандлагыг судлахаас гадна өөрсдийн аюулгүй байдлаа хэрхэн хангадаг талаар судалж, банкнуудад зориулж санал зөвлөмж боловсруулна. Судалгааг анкетын болон ярилцлагын хавсарсан аргаар бэлтгэж, 100% онлайн хэлбэрээр өгөгдлөө цуглуулж, шинжилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэсэн. en_US
dc.subject Интернет банк, хувийн мэдээлэл, хэрэглэгч, аюулгүй байдал, итгэлцэл, эрсдэл en_US
dc.title Интернет банк хэрэглэгчдийн хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх хандлагын судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах