СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлвэрлэгч компаниудын сошиал орчин дахь хандалтыг нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.