СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сургалтын удирдлагын Мүүдл системийг нутагшуулах нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Эрдэнэчулуун, Энхбаяр
dc.contributor.author Баатар, Баясгалан
dc.date.accessioned 2016-02-16T08:21:23Z
dc.date.available 2016-02-16T08:21:23Z
dc.date.issued 2016-02-16
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/261
dc.description.abstract СЭЗДС-ийн сургалтын бизнес процессд тохирох, стандартуудад нийцэх Мүүдл системийн шаардлагатай тохируулгын (customization) шинжилгээг хийж зохих шийдлийг санал болгох. en_US
dc.subject ISM en_US
dc.subject Moodle en_US
dc.subject Customize en_US
dc.subject LMS en_US
dc.subject Мүүдл en_US
dc.subject Нутагшуулах en_US
dc.subject МСМ en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject мэдээллийн системийн шинжилгээ en_US
dc.subject шаардлагын шинжилгээ en_US
dc.subject сургалтын үйл ажиллагаа en_US
dc.subject асуудал тодорхойлох матриц en_US
dc.title Сургалтын удирдлагын Мүүдл системийг нутагшуулах нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, мэдээллийн системийн
ife.Мэргэжил.Индекс D341300
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах