СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллага болон хувь хүний зохицол ажилтнуудын сэтгэл ханамжинд нөлөөлөх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.