СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАД ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ ЦЭНИЙГ АШИГЛАХ БОЛОМЖ (Түмэн Шувуут ХК жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.