СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сургалтын удирдлагын Мүүдл системийг нутагшуулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.