СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бизнесийн менежмент/Мастер/

Бизнесийн менежмент/Мастер/

 

Сүүлд нэмэгдсэн

  • Од, Анударь (2021-11-19)
    Монгол Улсын ХК-ууд дэх комплаенсын нэвтэрсэн байдлыг судалж, боловсронгуй, үр дүнтэй тогтолцоо бүрдүүлэх үнэлгээний санал боловсруулах зорилгын хүрээнд комплаенс болон комплаеснын үйл ажиллагааны нэвтрэлтийн үнэлгээний ...

Олныг харах