СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломж, арга замууд (pdf)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.