СЭЗИС - Бүтээлийн сан

基于熵权TOPSIS法的蒙古国保险行业上 市公司财务绩效评价研究

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.