СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хуримын цогц үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх бизнес төлөвлөгөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.