СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"ШИНЭ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ: ҮР НӨЛӨӨ, СУРГАМЖ, ГАРЦ" эрдэм шинжилгээний онлайн хурал I боть

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.author СЭЗИС, Ахисан түвшний судалгааны
dc.date.accessioned 2021-10-07T02:49:20Z
dc.date.available 2021-10-07T02:49:20Z
dc.date.issued 2021-10-07
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2577
dc.description.abstract Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуулиас 13 дахь жилдээ нээлттэйгээр зохион байгуулж буй Эрдэм шинжилгээний хурлын зорилго нь: Шинэ нөхцөл байдалд ажил, гэр, нийгмийн амьдрал, бизнес, эдийн засаг, санхүүгийн тогтолцоо, улс төр, нийтийн удирдлагын хүрээнд үүссэн асуудал, ирээдүйн төлөв байдлыг тодорхойлох, гарц, шийдлийг эрэлхийлэх явдал юм. Хурлын хамрах хүрээ: Их дээд сургууль, төрийн бус байгууллага, бизнесийн байгууллага, мэргэжлийн холбоо, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын захирал, эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаач, багш, докторантууд • НЭГДСЭН ХУРАЛДААН • САЛБАР ХУРЛУУД: • Эдийн засаг • Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл • Засаглал ба менежмент • Маркетинг • Бизнес, инновац, энтрепренершип • Нийгэм ба боловсрол • Эдийн засгийн аюулгүй байдал Нийт 141 судлаачийн хамтарсан судалгаа, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл ирсэн байна. Хэлэлцүүлж буй илтгэл- 83 Үүнээс: СЭЗИС-аас 32 илтгэл БНХАУ-ын гадаад хамтын ажиллагаатай сургуулиудаас 14 илтгэл, Бусад их дээд сургууль, байгууллагаас 37 илтгэл хэлэлцүүлж байна. en_US
dc.relation.ispartofseries Цуврал;
dc.subject "ШИНЭ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ: ҮР НӨЛӨӨ, СУРГАМЖ, ГАРЦ" en_US
dc.title "ШИНЭ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ: ҮР НӨЛӨӨ, СУРГАМЖ, ГАРЦ" эрдэм шинжилгээний онлайн хурал I боть en_US
dc.type Article en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах