СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хэрэглэгчийн худалдан авах зан төлөв дэх БНСУ-н соёлын давалгаа: Кпоп хөгжмийн урсгалын нөлөөлөл тодорхойлох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батхүү, Идэрсүрэн
dc.contributor.author Бямбасүрэн, Золзаяа
dc.date.accessioned 2021-09-13T05:55:17Z
dc.date.available 2021-09-13T05:55:17Z
dc.date.issued 2021-09-13
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2572
dc.description.abstract Солонгосын хувьд соѐл урлагийн салбар нь дан эдийн засагт нөлөөллөө үзүүлээд зогсохгүй бүхий л салбарт шууд болон шууд бусаар нөлөөллөө үзүүлсээр байна. Дэлхийд танигдсан Солонгосын агуу соѐлыг судлаад зогсохгүй хэрэглэгч, үзэгчдийн сэтгэл ханамж, мөн худалдан авалтанд хэрхэн нөлөөллөө үзүүлж буйг судласан болно. en_US
dc.subject Солонгос, соёл, давалгаа, даяарчлал, урлаг, маркетинг, кпоп, урсгал, зан төлөв, худалдан авалт en_US
dc.title Хэрэглэгчийн худалдан авах зан төлөв дэх БНСУ-н соёлын давалгаа: Кпоп хөгжмийн урсгалын нөлөөлөл тодорхойлох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах