СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧ ТАЛЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН СУДАЛГАА /Монгол Улс, Олон улсын газрын тосны компанитай байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.