СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Үүрэн холбооны салбарт маркетингийн урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн үр дүнг хэмжихэд техникийн өгөгдөл ашиглах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.