СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйл

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.