СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Гэрсэнз хаан" рестораны үндсэн үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.