СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гарчгаар Бизнесийн эдийн засаг /Бакалавр/ нь харах

Гарчгаар Бизнесийн эдийн засаг /Бакалавр/ нь харах

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

 • Моломжамц, Лхагвадорж (2017-06-10)
  Энэхүү судалгааны ажлаар 2007-2009 оны санхүүгийн хямралын дараах институци хэр өөрчлөгдөж, түүхий эд экспортлодог 4 улсуудад байгалийн баялагийн хараалд өртсөн талаар Кауфман, Крей, Маструзи нарын судалгааны ...
 • Энхболд, Дуламсүрэн (2021-10-08)
  This article will focus on discussing the status quo and existing problems of China-Mongolia foreign trade cooperation and the new opportunities brought by the “Belt and Road” initiative to China-Mongolia regional cooperation. ...
 • Пүрэвсүрэн, Шинэбаяр (2020-10-30)
  The research on the world e-commerce market shows that the scale of the e-commerce market is growing rapidly year by year. This is because international shopping behavior has begun to revolute the traditional. Thus ...
 • Амгалан, Номин-Эрдэнэ (2021-01-27)
  Дэлхийн хамгийн том эдийн засагтай улсууд болох АНУ болон БНХАУ улсуудын худалдааны зөрчил нь олон улсын хувьд тулгамдсан асуудал болж байна. Ялангуяа Монгол Улс нь БНХАУ улсын эдийн засгаас өндөр хамаардаг учир энэхүү ...
 • Бямбадорж, Билгүүн (2016-09-02)
  Энэхүү судалгааны ажлаар Монгол Улсын банк санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй арилжааны банкууд болох Хаан банк, Голомт банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Кредит банк, Хас банк, Капитрон банк, Капитал банк, Эрэл банк, ...
 • Батжаргал, Ванчуг (2021-06-22)
  Энэхүү судалгаагаар ахлах ангийнхны мэргэжил сонголтод дахь карьер зөвлөх үйлчилгээний хэрэгцээг тодорхойлохоор зорилоо. Уг үйлчилгээг судалгаандаа ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан хэмээн төлөөлүүлсэн. ...
 • Болоож, Цэрэнжамц (2015-02-03)
  Энэхүү судалгааны ажлаар манай эдийн засагт мөнгөний бодлогын шилжих механизмын банкны зээлийн суваг ямар нөлөөтэй байгааг тодорхойлохыг зорьсон. Судалгаанд 2002 оны 4 –р улирлаас 2014 оны 3-р улирал хүртэлх тоон өгөгдлийг ...
 • Тогтох, Чингэс (2019-06-28)
  Дэлхийн зах зээлд сүүлийн 30-аад жилд ГХО-ын хэмжээ, тэр дундаа банкны системд эрс өсөж, гадаадын банкнуудын тоо нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор банкны үр ашигт байдалд хэрхэн нөлөөлж байгааг судлах ач холбогдол ихээхэн ...
 • Баасандаваа, Анар-Эрдэнэ (2021-06-21)
  Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд Баталгаажуулах хүчин зүйлийн шинжилгээг онолын талаас нь судалж, Монгол улсын хэмжээнд оюутнуудын нийгмийн сүлжээний хэрэглээ болон боловсролын хамаарлыг тодорхойлох эмпирик судалгааг гүйцэтгэсэн ...
 • Энхбат, Лхагва-Очир (2020-07-03)
  Энэхүү дипломын ажлаараа бизнесийн мөчлөгийн зардлыг Монгол улсын хувьд тооцоолж, симуляцийн шинжилгээ хийж дүгнэлт, санал зөвлөмж гаргасан болно. Бизнесийн мөчлөгийн зардлыг хэрэглэгч хэлбэлзэлтэй болон хэлбэлзэлгүй буюу ...
 • Намхайням, Ариунцэцэг (2020-06-26)
  Макроэкономиксийн түүхэнд шинэ хуудас нээн гарч ирсэн онол аргазүйн нэгэн төрөл бол динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар юм. Энэхүү загварыг анх 1982 онд Кидланд, Прескот нар боловсруулсан бөгөөд ингэхдээ калибрацийн ...
 • Мягмар, Нандиймаа (2021-06-21)
  Эдийн засагчдад бодлого болон төслийг үнэлгээ хийх шаардлага байнга тулгарч байдаг. Энэхүү үнэлгээг хийх эконометрик арга зүй олон байдаг ба эдгээр аргууд нь зарим талуудаараа өөр хоорондоо төстэй боловч хэрэглээ болон ...
 • Жаргалсайхан, Пагамноржин (2015-03-02)
  Судалгааны ажилд монгол улсын хувьд боловсролын зэрэг ахих нь хэр зэрэг үр ашигтай, боловсролд оруулж буй хөрөнгө оруулалт нь хувь хүний хувьд өгөөж ямар байдаг мөн нэмэлт нэг жилийн боловсрол орлогод хэрхэн нөлөөлдөг ...
 • Жаргалсайхан, Пагамноржин (2015-02-08)
  Судалгааны ажилд монгол улсын хувьд боловсролын зэрэг ахих нь хэр зэрэг үр ашигтай, боловсролд оруулж буй хөрөнгө оруулалт нь хувь хүний хувьд өгөөж ямар байдаг мөн нэмэлт нэг жилийн боловсрол орлогод хэрхэн нөлөөлдөг ...
 • Баярзайсмаа, Ганчимэг (2022-02-07)
  Хөгжил бол хүний нийгэмд тулгарч буй гол сорилт юм. Энэхүү судалгааны ажлаар бүс нутгийн хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг хүний хөгжлийн индекс болон 1 хүнд ногдох бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүн зэрэг шалгуур үзүүлэлтээр ...
 • Машсайхан, Энхсаруул (2017-06-21)
  Уг судалгааны ажилд Шинэ Кейнсийн макро эдийн засгийн онолд тулгуурласан SVAR загварыг ашиглан инфляци дахь валютын ханшийн шилжилтийг тогтоох, улмаар мөнгөний бодлогодоо валютын ханшийн үүрэг, ач холбогдлыг хэрхэн тусгаж, ...
 • Нямтайван, Амараа (2017-06-27)
  Вариацын шинжилгээний онол аргазүйн талаар судалж, түүний үүсэл хөгжил болон хэрэглээг авч үзлээ. Вариацын шинжилгээний загваруудыг нэг бүрчлэн тайлбарласан ба тэдгээрийн хоорондох ялгаа, давуу тал болон сул талуудыг авч ...
 • Мөнхтогоо, Оргил-Эрдэнэ (2020-08-24)
  Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд тээвэр лосистикийн салбарын гадаад худалдаанд нөлөөлөх нөлөөллийг судлах зорилгоор энэ талаар өмнө хийгдсэн ажлуудыг судалж мөн гадаад худалдааны онолуудыг судлан логистикийн гадаад худалдаан ...
 • Гансүх, Мишээл (2018-01-31)
  Энэхүү дипломын ажлаар Гадаадын банк бусад улс оронд нэвтрэн орсноор хэрхэн нөлөө үзүүлсэн бэ?, Монгол Улсад гадаадын банкийг нэвтрүүлэх боломж бий юу? гэсэн үндсэн хоёр асуултанд хариулахыг зорих бөгөөд “SWOT + Хэмжилт ...
 • Чинбат, Аргун (2019-06-28)
  Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нь эдийн засгийн өсөлтөд мэдэгдэхүйц эерэг нөлөөтэй гэж ихэнх судлаачид санал нийлдэг билээ. Монгол улсын хувьд 2007 оноос эхлэн хүлээн авч буй ГШХО-ын хэмжээ дан ганц уул уурхайн салбартай ...