СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн эдийн засаг /Бакалавр/ нь харах "ROC муруй"

Сэдвээр Бизнесийн эдийн засаг /Бакалавр/ нь харах "ROC муруй"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Хийморьсайхан, Энхболд (2018-11-16)
    Энэхүү дипломын төслийн хүрээнд зээлийн эрсдэлийн загварын найдвартай байдлыг үнэлэхэд ашиглагддаг статистик болон статистикийн бас аргуудыг ашиглан зээлийн эрсдэлийн загваруудыг тохиромжтой байдал болон таамаглах чадвар ...