СЭЗИС - Бүтээлийн сан

COMPARISON OF MARKET RISK ON MONGOLIAN FINANCIAL AND FOOD INDUSTRY: PORTFOLIO APPROACH

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.