СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Капитал банкны хүний нөөцийн удирдлагын үр дүнг үнэлэх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.