СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сурагчдын их, дээд сургуулиа сонгох сэдэлд, байгууллагын болон хувь хүний хүчин зүйлс нөлөөлөх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.