Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

Удирдах ажилтны сургалт хөгжлийн хэрэгцээг MSAI аргаар үнэлэх нь

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл