СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Удирдах ажилтны сургалт хөгжлийн хэрэгцээг MSAI аргаар үнэлэх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.