СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монголын онлайн худалдан авагч болон худалдан авагч бус хэрэглэгчдийн хоорондын зан төлөвийн ялгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.