СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“Mongolian butcher” махны сүлжээ дэлгүүр байгуулах төслийн оролцогч талуудын судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.