СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ЖДҮ-ийг венчур капиталын санхүүжилтээр дэмжих нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.