СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Өмнөговь аймагт ресторан байгуулах бизнес төлөвлөгөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганболд, Сайнбилэг
dc.contributor.author Төрбадрах, Баяржаргал
dc.date.accessioned 2016-02-03T04:21:08Z
dc.date.available 2016-02-03T04:21:08Z
dc.date.issued 2016-02-03
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/243
dc.description.abstract Өмнөговь аймагт ресторан байгуулахад шаардлагатай шууд болон шууд бус нөлөөлийн гадаад орчны судалгаа шинжилгээг боловсруулж, түүнд үндэслэн стратеги, маркетинг, үндсэн үйл ажиллгаа, хүний нөөц, санхүү, эрсдэлийн төлөвлөлтүүдийг боловсруулахад оршино. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject рестораны байршил en_US
dc.subject зуучлагч en_US
dc.subject өмнөговь аймгийн эдийн засаг en_US
dc.subject төлөвлөгөө en_US
dc.subject Өмнөговь аймаг en_US
dc.subject Өмнөговь аймагт ресторан байгуулах en_US
dc.subject бизнес төлөвлөгөө en_US
dc.subject ресторан en_US
dc.title Өмнөговь аймагт ресторан байгуулах бизнес төлөвлөгөө en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах