СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ИНЖЕНЕРИНГ КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭЖАЙЛ (AGILE) ХЭЛБЭРЛҮҮ ШИЛЖҮҮЛЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БОЛОХ АСУУДЛУУДЫГ ТОДОРХОЙЛОХ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.