СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арилжааны банкны хүний нөөцийн удирдлагыг боловсронгуй болгох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.