СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Бананамолл"-ийн дэлгүүрийн худалдан авагчийн зан төлөвийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганболд, Болор-Эрдэнэ
dc.contributor.author Батсүх, Бат-Оргил
dc.date.accessioned 2021-06-23T07:50:57Z
dc.date.available 2021-06-23T07:50:57Z
dc.date.issued 2021-06-23
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2407
dc.description.abstract Ковид-19-ийг дотооддоо алдсанаас үүдэн манай улсад онлайн дэлгүүрийн хэрэглээ өдрөөс өдөрт өсөж байгаагын зэрэгцээ онлайн шимтгэл болон хүүгүй зээлийн үйлчилгээнүүд ихээр нэмэгдэж онлайн дэлгүүрүүд өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байх энэ цаг үед хэрэглэгчийн худалдан авалтын давтамж болон хүргэлт, буцаалт, үнэ, сонголт гэх мэт хүчин зүйлсүүд дээр тулгуурлан Бананамолл онлайн дэлгүүрийн хэрэглэгчийн зан төлвийг судалж үүн дээрээ суурилсан маркетингийн зөвөлгөө болон зөвлөмж боловсруулсан болно. en_US
dc.subject Онлайн худалдаа en_US
dc.subject зан төлөв en_US
dc.subject худалдан авах зан төлөв en_US
dc.title "Бананамолл"-ийн дэлгүүрийн худалдан авагчийн зан төлөвийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах