СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Бананамолл"-ийн дэлгүүрийн худалдан авагчийн зан төлөвийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.