СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Маркетингийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "kfc ресторан"

Сэдвээр Маркетингийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "kfc ресторан"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Баатарсүрэн, Цээням (2018-11-16)
    Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй KFC түргэн хоолны рестораны бүх салбарын үйлчилгээний чанарыг SERVQUAL загварыг ашиглан үнэлэх зорилготой ба үйлчилгээний чанар нь ресторанд ажиллаж буй ажилтны үйлчилгээний харьцаа, ...