СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Маркетингийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "GEEGEE загварын салоны товч танилцуулга"

Сэдвээр Маркетингийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "GEEGEE загварын салоны товч танилцуулга"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Батсайхан, Болортогтох (2018-11-16)
    Энэхүү судалгааны ажил нь GEEGEE хувцас загварын салоны идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөрийг боловсруулсан юм. Эмэгтэйчүүд олноор байршилдаг FACEBOOK группд загвар болон пин пост байршуулах GEEGEE хувцас загварын салоны үйл ...