СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Брэндийн үнэнч байдлын хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь /Сүүн бүтээгдэхүүний жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сандагдорж, Сайн-Од
dc.contributor.author Гансүх, Номин
dc.date.accessioned 2016-02-01T03:44:53Z
dc.date.available 2016-02-01T03:44:53Z
dc.date.issued 2016-02-01
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/239
dc.description.abstract Брэндийн үнэнч байдлын хүчин зүйлсийг тодорхойлох сэдвийн хүрээнд “Сүүн бүтээгдэхүүн”-ий жишээн дээр судалсан. Сүүн бүтээгдэхүүн нь түргэн гүйлгээтэй бараа буюу Монголчуудын хувьд уламжлалт өдөр тутмын хэрэглээ юм. en_US
dc.subject брэндийн үнэнч байдал en_US
dc.subject brand loyalty en_US
dc.subject сүүн бүтээгдэхүүн en_US
dc.subject судалгаа en_US
dc.subject мооллагийн загвар en_US
dc.subject moolla's model en_US
dc.title Брэндийн үнэнч байдлын хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь /Сүүн бүтээгдэхүүний жишээн дээр/ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах