СЭЗИС - Бүтээлийн сан

CU конвиниенс дэлгүүрийн хэрэглэгчийн брэндийн үнэнч байдалд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.