СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Компанийн санхүүгийн стратегийг тодорхойлох нь /Гурил үйлдвэрлэлийн компанийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.