СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Брэндийн үнэнч байдлын хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь /Сүүн бүтээгдэхүүний жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.