СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Top-Down" шинжилгээг хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад ашиглах нь (Банкны салбарын жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.