СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Их дээд сургуулиудын судалгааны ажлын нэгдсэн мэдээллийн сан бий болгох боломжийг судлах нь /СЭЗИС, МУИС-ЭЗС, ХААИС-ЭЗБС-ийн санхүү, эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын хүрээнд/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.