СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН АЖИЛЧДЫН АЖЛЫН ХАНАМЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Лхагвасүрэн, Эрхэмбаяр
dc.contributor.author Цогт-Очир, Эрмүүн
dc.date.accessioned 2016-02-01T02:53:18Z
dc.date.available 2016-02-01T02:53:18Z
dc.date.issued 2016-02-01
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/235
dc.description.abstract Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд менежментийн шинжлэх ухааны ажлын ханамжийн талаарх онолын ойлголтыг харьцуулан судалж байгууллагын ажлын ханамжийг тодорхойлох судалгааны арга зүйгээр Цаг уур орчны шинжилгээний газрын ажилчдын бодит түвшинг тодорхойлсон. Төрийн байгууллагын хувьд ажилчдын ажлаас авах ханамж, ажилдаа хандах хандлага зэрэг нь бизнесийн байгууллагатай харьцуулахад харьцангуй онцлогтой байна. Ажилчдын ажлын ханамж нь тухайн байгууллагын хүний нөөцийн тогтвортой байдал болон чадварлаг боловсон хүчингээ хадгалж үлдэхтэй шууд хамааралтай. Мөн ажилчдын ажлын бутээмж гүйцэтгэлийн чанартай байдалыг нь ажлын ханамжаар үнэлэх боломжтой. Би өөрөө төрийн байгууллагад орж ажиллах сонирхолтой учраас ЦУОШГ-гийн ажилчдын ажлын ханамжийг судлахаар шийдсэн. en_US
dc.subject ажлын ханамж en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject эдийн засгийн орчин en_US
dc.subject нийгэм соёлын орчин en_US
dc.subject улс төрийн орчин en_US
dc.subject ажлын ханамжийг бүрдүүлэгч en_US
dc.subject цаг уур en_US
dc.subject орчны шинжилгээ en_US
dc.subject ажлын ханамжийг дээшлүүлэх en_US
dc.subject хөтөлбөр боловсруулах en_US
dc.subject сэтгэл ханамж en_US
dc.title ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН АЖИЛЧДЫН АЖЛЫН ХАНАМЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах