СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Хужирт" брэндийн ус хэрэглэгчийн худалдан авах хүсэл эрмэлзэлд Фэйсбүүк суваг дахь контентийн нөлөөллийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.