Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

QR код хэрэглэгчдийн хэрэглээний үнэ цэнийн ойлголтыг харьцуулсан судалгаа (Монгол, Япон)

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл