СЭЗИС - Бүтээлийн сан

QR код хэрэглэгчдийн хэрэглээний үнэ цэнийн ойлголтыг харьцуулсан судалгаа (Монгол, Япон)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.