СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Компанийн нийгмийн хариуцлагын хэрэгжилтийг дээшлүүлэх боломжийн судалгаа. (Макс Группийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.